Werkkostenregeling per 1-1-2015 definitief van kracht

Sinds 2011 bestaat de keuzemogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers via Vrije Vergoedingsregeling of de Werkkostenregeling te regelen. Vanaf 2015 zal dit uitsluitend nog via de Werkkostenregeling gedaan kunnen worden. Bij de Werkkostenregeling mag de werkgever 1,2% van de fiscale loonsom (de z.g. vrije ruimte) vergoeden/verstrekken zonder dat hierover belasting betaald moet worden. Een aantal vergoedingen/verstrekkingen valt buiten deze regeling. Tevens moet de werkgever een overzicht opstellen welke vergoedingen/verstrekkingen onder deze vrije ruimte vallen. Bedragen boven deze vrije ruimte worden of bij het loon van de werknemer opgeteld of als eindheffing met 80% belast. Overstappen vergt het nodige van zowel uw salaris- als uw financiƫle administratie. Daarnaast kunnen aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden nodig of wenselijk zijn.