Uitstel afschaffing aftrek scholings-uitgaven tot 2019

Het kabinet heeft in 2016 een voorstel ingediend om de aftrek scholingsuitgaven met ingang van

1-1-2018 af te schaffen. Nu kunnen nog kosten voor beroepsgerichte opleidingen en cursussen min de drempel van € 250 als aftrekposten meegenomen worden in de inkomstenbelasting. Doordat volgens de minister beperkt van deze regeling gebruik wordt gemaakt door mensen met een laag inkomen wil hij deze aftrekpost schrappen. Hier tegenover denkt hij aan het uitgeven van scholingvouchers om deze doelgroep te stimuleren  aanvullende scholing te volgen.