Betalen binnen 60 dagen

Per 1 juli moeten grote bedrijven een maximale betalingstermijn van zestig dagen hanteren naar mkb-bedrijven en zzp’ers. Vanaf die datum wordt de gewijzigde Wet (uiterste) betaaltermijnen van kracht. De bedrijven krijgen nog tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten met mkb-leveranciers om te zetten. Voor nieuwe contracten geldt de wet direct.

Vanaf 1 juli 2012 is de wettelijke betalingstermijn voor bedrijven al binnen 30 dagen, maar kon je in het contract een betalingstermijn van 60 dagen bedingen. Toen zijn er ook nieuwe incassokosten vastgelegd, om de wildgroei in de incassokosten te beteugelen. De minimale incassokosten werd vastgesteld op € 40 met een trapsgewijze afname van het incassopercentage van de incassokosten met een maximum van € 6.775.

Voor betalingen door consumenten is het minimum aantal dagen 14 dagen. Bij webshops is het gebruikelijk direct/vooraf te betalen per Ideal of Paypall

Overtreding

Overtreding van de wet, na 1 juli 2018, leidt ertoe dat de betalingstermijn automatisch verder wordt aangescherpt tot dertig dagen. Ook heeft de debiteur recht op vergoeding van de huidige wettelijke rente van acht procent over de overschreden termijn. Dat geldt tot zelfs vijf jaar na dato.