Administratiekantoor S. Romkes

Uw administratie op Maat!

Uw administratie is meer dan de administratie. Met een goede administratie zijn er meer gegevens over uw bedrijf uit te halen, zoals waar liggen de winstpunten, waar moet ik bijsturen, hoe kan ik verantwoorden wat ik doe, weten waar je aan toe bent.

Uw administratie in eigen beheer of uitbesteed? Iedere ondernemer moet een administratie voeren, maar zijn de kosten hiervan in overeenstemming met uw bedrijf? Hierom doen veel kleine ondernemers de administratie graag zelf.

Onze sterke punten:

 • Wij bieden de mogelijkheid om Op Maat uw administratie uit te voeren.
 • Voor die ondernemer die zelf zijn administratie wil uitvoeren bieden wij begeleiding bij het opzetten en het zelf uitvoeren van de administratie.
 • en de mogelijkheid om te overleggen over zaken waar u niet uit komt.
 • Ook kunnen wij de administratie bij u op kantoor uitvoeren
 • Wij bieden direct contact en korte lijnen 

Voor Particulieren:

 • Uw belastingaangifte
 • Regelen van belastingtoeslagen

Neem vrijblijvend contact op om voor u de mogelijkheden te bespreken.

zakelijk

Ondernemen betekent ook administreren. Een goede administratie geeft veel inzicht en voorkomt veel problemen.

Een goede administratie in eerste instantie belangrijk voor de ondernemer zelf, om inzicht te krijgen over de inkomsten en de uitgaven. Inzicht in welke opdrachten goed zijn verlopen en welke minder goed. Hiermee kunt u sturen hoe uw onderneming een beter rendement krijgt.

Naast de standaard administratie hebben wij ook ervaring met project- en subsidieadministraties.

Wij bieden hulp en ondersteuning:

 • Begeleiding bij Administratie in eigen beheer
 • Opzetten Administraties
 • Verzorgen Financiële Administratie
 • Samenstellen Jaarrekening
 • Aangifte Inkomstenbelasting en Omzetbelasting
 • Opstellen Jaarbegroting
 • Opstellen Ondernemersplan
 • Begeleiden Starters
 • Beschrijven Werkprocessen

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft voor 1 januari 2015 uw aandacht en actie nodig. Lees hier meer over de Werkkostenregeling.

particulieren

Uw administratie op de rit

"Leuker kunnen we het niet maken", zegt de Belastingdienst. Maar door de jaarlijkse veranderingen van de belastingregels is het voor de gemiddelde particulier wel ingewikkelder. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen bij het eigen woningbezit, en de regels voor de lijfrente-aftrek of de aftrekbare giften. Vaak blijft hierdoor veel geld liggen.

Belastingaangifte begint al op 1 januari van het jaar. Welke kosten mag ik verrekenen, en hoe zit het met mijn vermogen. Door onze inzicht van u als klant helpen wij u ook met uw andere belastingzaken, zoals:

 • Voorlopige teruggaaf
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kind gebonden budget

En kunnen wij u ook op veranderingen attenderen. Ook voor ander financiële zaken bent u bij ons aan het juiste adres.

 • Erfenis
 • Alimentatie
 • Financiële regelingen

Neem gerust contact met ons op en een eerste kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

belastingzaken

Zowel Particulieren,  Ondernemers als de Rechtspersonen krijgen met belastingen te maken. Vaak blijkt dat de regels ingewikkelder zijn dan de belastingdienst ons doet geloven. Niet alleen omdat er ook een interpretatieverschil ontstaat tussen de belastinginspecteur en de belastingplichtige, maar ook omdat de regelgeving met regelmaat wordt gewijzigd of aangescherpt. Wij ondersteunen u met het verzorgen van de verschillende aangiftes.

Voor Particulieren:

 • Aangifte Inkomstenbelasting
 • Aanvraag Voorlopige Aanslag
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Schenk- en Erfbelasting

Maar ook hulp bij bezwaarschriften en aanvragen uitstel voor Ondernemers:

 • BTW-aangifte
 • Loonheffing-aangifte
 • Inkomstenbelasting
 • Toeslagen (zie Particulieren)
 • Maar ook hulp bij bezwaarschriften en aanvragen uitstel

Voor Rechtspersonen:

 • BTW-aangifte
 • Loonheffing-aangifte
 • Vennootschapsbelasting

starters

Een eigen bedrijf opstarten heeft een goede voorbereiding nodig.

 • Begeleiden van startende ondernemers en doorstarters
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Adviseren bij keuze van ondernemingsvorm
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Aanmelden Belastingdienst
 • Bemiddelen bij bedrijfsfinancieringen
 • Opzetten administratieve organisatie

tarieven

Tarieven ondernemers

Op basis van de door u gewenste diensten kunt u bij ons terecht voor verschillende tariefstructuren. Wij hebben gekozen voor verschillende varianten aangezien geen ondernemer gelijk is. U kunt bij ons kiezen voor een afrekening per gewerkt uur, vaste prijzen per dienst of een vast tarief per maand.

Diensten per uur

Alle door u afgenomen diensten zullen worden afgerekend tegen het geldende uurtarief. Op de factuur zullen de diensten en de bestede uren gespecificeerd worden.

Vaste tarieven per dienst

Alle diensten, zoals beschreven op de pagina diensten, zullen hierbij worden afgerekend op basis van vaste prijzen per geleverde dienst op het moment dat de dienst geleverd is. De enige variabele blijft het aantal te verwerken mutaties in de administratie. Hiervoor wordt een richtprijs afgegeven per aantal mutaties. Bij mutaties moet u denken aan het aantal verkoopfacturen, inkoopfacturen, bankafschriften, enz. De vaste tarieven zijn niet vermeld aangezien elke onderneming anders is. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden in een persoonlijk advies gesprek.

Vast tarief per maand

Op basis van een inschatting van uw administratie en de tarieven voor vaste diensten kunnen wij een vast tarief per maand aanbieden. Het voordeel voor u is dat u geen onverwachte hoge rekeningen krijgt maar alle kosten over het jaar heen verspreid.

contact

Administratiekantoor S. Romkes

Vestdijklaan 218

9721 VV Groningen

050 - 811 03 05

06 - 234 91 439

Mocht ik niet bereikbaar zijn spreek dan uw naam en telefoonnummer in, zodat ik u terug kan bellen.

Een eerste kennismakingsgesprek is geheel verblijvend en gratis! Het geniet onze voorkeur om wel eerst even te bellen voor een afspraak....